EN

30.08.2021, 20:21 Wersja do druku

Gliwice. Otwarcie Centrum Kultury Victoria 1 grudnia

Nowa w Gliwicach miejska instytucja kulturalna, Centrum Kultury Victoria, ma zacząć działać od 1 grudnia br. – podały w poniedziałek władze miasta. Zaznaczyły, że na termin otwarcia nie wpłynie negatywna opinia kuratorium ws. likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury, na bazie którego ma powstać Victoria.

Inne aktualności

„Centrum Kultury Victoria będzie działać od 1 grudnia. Założenia są ambitne. Powstanie duża samorządowa instytucja, jakiej w mieście jeszcze nie było, zajmująca się m.in. organizacją koncertów, festiwali i wystaw, szeroką edukacją kulturalną i artystyczną, współpracą z twórcami. Powinna kompleksowo koordynować różnorodne działania, które w tej chwili są rozproszone i realizowane przez wiele placówek” – napisano w poniedziałkowym biuletynie gliwickiego magistratu.

Jak informował w połowie kwietnia br. tamtejszy samorząd, pierwsze prace nad projektem nowej instytucji kultury – przerwane falami pandemii – podjęto rok wcześniej. Wiosną br. jej koncepcję przedstawiono na posiedzeniu komisji edukacji i sportu rady miasta.

Władze Gliwic uznały, że obecnie w przestrzeni miasta brakuje jednej dużej instytucji, która zajmowałaby się m.in. organizacją koncertów i festiwali, edukacją kulturalną i artystyczną, działając przy tym szerzej, niż wynika to obecnie z przedsięwzięć kulturalnych realizowanych głównie przez Teatr Miejski czy Miejską Bibliotekę Publiczną.

Gliwiccy samorządowcy założyli, że w uznaniu wiedzy, działań i osiągnięć kadry pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury, a także dostrzegając ograniczenia wynikające z tego, że MDK jest placówką edukacyjną (a nie kulturalną), właśnie Dom powinien stać się podwaliną i jednym z filarów nowego centrum kultury, działającego szerzej i w innych warunkach prawnych.

Przekształcenie miałoby polegać na likwidacji przez radę miasta MDK, z uzasadnieniem o planowanym utworzeniu instytucji kultury, która przejmie dział edukacyjny Domu. Następnie rada przyjęłaby uchwałę ws. powołania instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria, razem z jej statutem.

Pracownikom MDK zaproponowano rozwiązania zapewniające ciągłość zatrudnienia oraz organizacji dotychczasowych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Efektem zmian miałoby być zachowanie ciągłości oferty dla dzieci i młodzieży, z jej poszerzeniem o ofertę dla dorosłych. Koncepcję utworzenia jednostki powiązano z projektem i planami pozyskania dofinansowania na odrestaurowanie ruin dawnego Teatru Victoria w Gliwicach.

Jak jednak zastrzeżono w poniedziałkowym biuletynie magistratu, Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji MDK. „Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, aby wola rady miasta mogła zostać zrealizowana, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii kuratora” – powiedział, cytowany w biuletynie, naczelnik wydziału edukacji urzędu miasta Mariusz Kucharz.

Kucharz zapewnił, że miasto spełniło warunki formalne związane z planowaną likwidacją placówki, zadbało też o zapewnienie niezmiennej atrakcyjności zajęć i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Zgodnie z informacją z biuletynu, prezydent Gliwic Adam Neumann skorzystał z możliwości złożenia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki, nie zgadzając się z uwagami kuratora i występując o zmianę jego postanowienia. Prezydent Neumann zakwestionował też przedstawioną w uzasadnieniu do postanowienia interpretację przepisów ustawy Prawo oświatowe i zarzucił naruszenie przez kuratora w postępowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

„Utrzymanie negatywnego stanowiska oznaczałoby pewne utrudnienia organizacyjne i pozostawienie – poza dużą instytucją kultury koordynującą m.in. szerokie działania edukacyjne – małej placówki z oddzielną dyrekcją i całą niezbędną strukturą administracyjną” - podkreślił naczelnik Kucharz. „Natomiast pozytywne rozpatrzenie gliwickiego zażalenia pozwoli na lepsze koordynowanie działań w sferze edukacyjno-kulturalnej i tworzenie atrakcyjniejszej oferty dla mieszkańców” – dodał.

Obecnie zażalenie z dokumentacją sprawy znajduje się w ministerstwie, a władze miasta czekają na jego rozpatrzenie. Prowadzą też konkurs na dyrektora nowej instytucji. „Gliwiczan uspokajamy: utrudnienia proceduralne nie wpłyną na dostępność oferty Młodzieżowego Domu Kultury ani na ciągłość zajęć, a Centrum Kultury Victoria powstanie w zakładanym terminie” – zapewnił magistrat.

Źródło:

PAP

Autor:

Mateusz Babak

Wątki tematyczne