EN
18.03.2022, 15:15 Wersja do druku

Europa. Programy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Inne aktualności

Departament Narodowych Instytucji Kultury, za Departamentem Współpracy z Zagranicą, przypomina o działalności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, rekomendując informowanie o możliwości aplikowania do niżej wymienionych programów:

Visual and Sound Artists Residencies

Dwumiesięczne stypendia dla artystów krajów V4, takich dziedzin jak sztuki plastyczne, wzornictwo, muzyka, sztuka wideo, itp.

Bliższe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visualand-sound-arts-residency/

Performing Artists Residency

Miesięczne pobyty twórcze dla indywidulanych artystów oraz grup artystycznych w zakresie teatru, sztuki dramatycznej, tańca współczesnego, cyrku i innych.

Bliższe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

Visual Artists Residencies in New York

Jest to dwumiesięczny pobyt artystyczny dla twórców z krajów V4 w atelier na Brooklinie w Nowym Jorku, który też jest szansą do poznania nowojorskich środowisk twórczych i ich otoczenia.

Bliższe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/residencies-in-new-york/

Literary Residency Program

Program realizowany przez cztery instytucje z krajów V4: Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie (koordynator), Institut umění w Pradze, Petőfi Irodalmi, Múzeum w Budapeszcie i Literárne informačné centrum w Bratysławie. Każda z nich gości dwa razy w roku autorów z wszystkich wyszehradzkich krajów.

Bliższe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residencyprogram/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi programy rezydencji artystycznych - dla artystów i instytucji ich goszczących w krajach V4 (Polski, Czech, Słowacji i Węgier).

Źródło:

Materiał własny