24.10.2019 Wersja do druku

Bielsko-Biała. Konkurs na na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego. I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów. 3) pełna zdolność do czynności prawnych, 4) niekaralność. II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyr

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

24.10.2019