30.05.2019 Wersja do druku

Białystok. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora OiFP

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury. Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ul. Odeska 1, 15-406 Białystok II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu artystycznym. 2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy, w tym 3-letni w podmiotach działających w sferze kultury. 3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach działających w sferze kultury, udokumentowane w ramach stosunku pracy. 4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym. III. Umiejętności i kompetencje, j

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

30.05.2019