teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bolesław Lewandowski

nie żyje
ur. 1912-08-19, Charków
zm. 1981-05-10, Warszawa

Biografia

Bolesław Lewandowski (19 VIII 1912 Charków - 10 V 1981 Warszawa), dyrygent, kier. art. teatru. W 1935 uzyskał dyplom z kompozycji, a w 1937 z dyrygentury w Konserwatorium Warszawskim. Do wybuchu II wojny świat, był dyryg. Opery Warszawskiej, po wyzwoleniu Orkiestry i T. Marynarki Wojennej w Gdyni (1945-48), Opery Poznańskiej (1949-52) oraz asystentem pozn. PWSM, Opery Śląskiej w Bytomiu (1951-54), Opery Warszawskiej (1954-57), Opery Wrocławskiej (1957-59), Opery i Operetki w Bydgoszczy (sez. 1959/60), Opery Objazdowej w Warszawie (1960-70), gdzie okresowo sprawował też kier. art. i muz. (1960 - 30 IV 62). Od 1970 znów związany był z T. Wielkim w Warszawie, gdzie pełnił też funkcję dyryg. Studia Operowego. Zmarł nagle w garderobie po prowadzonym przez siebie spektaklu "Borysa Godunowa" Musorgskiego.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.