Ostatnio dodane książki:
Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce - Katarzyna Kułakowska (Inna)
Życie nie tylko snem - Jerzy Sosnowski (biografie i pamiętniki)
Świat bez głowy - Iza Bartosz (biografie i pamiętniki)
Twarze Marilyn Monroe - Sarah Churchwel (biografie i pamiętniki)
Heroiny! Rozmowy o operze, ludziach i życiu" przeprowadzone przez - Alan Misiewicz (wywiady)
Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje / Polish Dance Avant-Garde Artists. Stories and Reconstructions - red. Joanna Szymajda (teoria teatru)
Notatki z pracy - Erwin Axer (biografie i pamiętniki)
Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn w śmietanie - Krystyna Gucewicz (Inna)
Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych - Katarzyna Woźniak (teoria teatru)
Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki" - Witold Bereś, Krzysztof Burnetko (biografie i pamiętniki)