Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki" - Witold Bereś, Krzysztof Burnetko
 
wydawca:  Panaceum, Kraków
dziedzina:  biografie i pamiętniki
rok wydania:  2018