Słuch absolutny - Roman Palester
 
wydawca:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne
dziedzina:  biografie i pamiętniki
rok wydania:  2017