Wyspiański - Danuta Godyń, Magdalena Laskowska
 
wydawca:  Muzem Narodowe w Krakowie
dziedzina:  dokumentacja
rok wydania:  2017